Stop de bezetting van palestina

Stop de bezetting
 Vrienden:
 F 2112 X
 Tegenstanders:
 E 183 X

DUISENBERG DOET AANGIFTE TEGEN POWNIEUWS

Reageer (34)

29-10-2010

DUISENBERG DOET AANGIFTE TEGEN POWNIEUWS

Gretta Duisenberg heeft  vandaag, 29 November 2010, aangifte gedaan tegen Rutger Castricum van Powniews wegens publieke belediging en smaad.

Powniews kondigde vanmorgen telefonisch aan mevrouw Duisenberg een bloemetje aan te willen bieden vanwege ´ de internationale dag van  solidariteit met de Palestijnse bevolking´ . Toen zij de bloemen bij haar voordeur wilde aannemen, meende de journalist onder het oog van de camera, de bloemen gepaard te moeten laten gaan van de woorden. ´Een echte  antisemiet als U verdient wel  een bloemetje´. Duisenberg heeft daarop voor de bloemen bedankt en de deur gesloten.

Mevrouw Duisenberg is geschokt van de agressieve publieke belediging, die geheel onverwacht in haar privé domein binnenkwam.

Op 1 November jl. deed Gretta Duisenberg aangifte tegen Elsevier en haar columnist Ellian.  Zo kopte Afshin Ellian op zijn Elsevier weblog ’ Daar is Gretta weer, onze schaamteloze antisemiet’

De afgelopen jaren zijn politieke tegenstanders van Duisenberg , het boegbeeld van de Palestinabeweging in Nederland, steeds agressiever en grover in hun aanvallen.  Duisenberg: ‘Ik ben geen antisemiet.  De  boodschapper wordt aangepakt zodat de boodschap niet gehoord wordt’.

Stop de Bezetting verklaarde op 1 November bij de eerste aangifte: ‘Gretta Duisenberg is absoluut geen antisemiet en het moet nu afgelopen zijn  met de persoonlijke aanvallen. Iedereen die haar op welke wijze dan ook  nog een keer publiekelijk voor antisemiet uitmaakt krijgt een strafaangifte aan zijn broek’ 

Inlichtingen: 

Ab Gietelink  020-6941082, 06-24566778 en www.stopdebezetting.nl

« Terug naar Artikelen

Overzicht Reacties over dit Artikel

Plaats een Reactie

F Reactie van Serge van Erkelens datum: 2010-12-12 06:21:09
@ Hans van Zanten:

Het internationale recht geeft Israël alles waar het recht op heeft. Het beschermt, het geeft mogelijkheden tot bloei, enz. Als Israël zich beperkt had tot bloei binnen de eigen grenzen, dan was er waarschijnlijk helemaal geen probleem geweest. De verovering van 1948 zou een fait à complis geweest zijn, met enkel nog trauma’s bij oudere Palestijnen. Het probleem is, dat Israël een uitbreidingspolitiek heeft, en al 43 jaar alle Palestijnse gebieden bezet, of zwaar controleert. Dat gaat gepaard met zo veel schendingen van rechten, en zo veel ellende, dat de wereld daartegen in opstand komt.

Vreemd overigens, dat u internationaal recht als een vorm van willekeur ziet. Recht is het enige antwoord op willekeur. En het internationale recht is vooral een antwoord op de praktijken van Hitler, dus daar zou u toch het nut van moeten zien. U heeft natuurlijk gelijk, dat het niet altijd goed gaat. Maar dat is geen reden om het af te schaffen. Het is juist een reden om hardop kenbaar te maken, dat het toegepast moet worden. Maar er zijn teveel mensen die dat niet doen. Ook u niet. En daarom gebeurt het ook niet. Daarom kan Israël maar doorgaan met al die zware schendingen van dat recht. En daar gaat Israël mogelijk nog een keer een hoge tol voor betalen. En dat is dan mede dankzij mensen zoals u, die niet hebben willen protesteren tegen die misdaad.

Ziet u anti-zionisme als een kwaad? Zionisme – tenminste het soort zionisme waartegen de kritiek zich keert – is een stroming, die een Joodse staat wil op Palestijns land. Dat gaat dus al 100 jaar gepaard met allerlei verdrijvingsgeweld, en draconische maatregelen op de Palestijnen zover te krijgen, dat ze vanzelf vertrekken. Bij Stop de Bezetting e.a. zien ze Israeli’s en Palestijnen beide als mensen. Het is dus geen wonder dat er zware verontwaardiging en protest tegen al die verdrijvingspolitiek is. Waarom vindt u dat toch een kwaad? Ik vind dat een blijk van goed geweten en verantwoordelijkheidsbesef.

U gaat bij moordenaars, rovers, en verkrachters, toch ook niet overwegen, om ze maar hun gang te laten gaan, omdat hun families al eeuwen geleden hebben? In dit geval gaat het om Joden, die collectief grootschalige misdaden plegen, door de bezetting en de bezettingspraktijken. Je mag best een beetje voorzichtig zijn met Joden, vanwege de geschiedenis, maar elke dag waarin ze door onze steun geholpen worden om door te gaan met wat ze doen, is er een teveel.

En u moet een beetje wakker worden over Joden in Nederland. Antisemitisme geldt al 65 jaar als een groot kwaad, en er was dan ook nauwelijks een teken van te vinden. Als u een jaartje in het wilde weg door Nederland gaat toeren, dan komt u geen enkel teken van antisemitisme tegen. U moet al goed zoeken, om iets te vinden. Er is geen enkele sprake van herleving daarvan. Het zijn spookverhalen, in het leven geroepen door de Israellobby. Het zijn echte leugens.

En u moet een beetje om uw moraal denken, want u zit hier op een site van iemand, die al 8 jaar lang grof belasterd wordt met antisemitisme, terwijl daar in geen velden of wegen ooit een teken van te vinden was. Ze wordt op die manier ten voorbeeld gesteld voor elke politicus, die kritiek op Israël zou willen leveren. Zo maakt de Israellobby politici duidelijk, wat hen te wachten staat, als ze hun mond open doen. En op de site van die mevrouw komt u klagen, dat er zoveel antisemitisme is.

Ik weet niet hoe ze hier over u denken. Mogelijk vinden ze u hondsbrutaal, met een gebrek aan moraal. Misschien vinden ze het lachwekkend, dat iemand die euvele moed heeft. Maar vermoedelijk vinden ze het vooral treurig, dat de mensen zich zo door de Israellobby laten volgieten met nonsens over antisemitisme.

Maar u moet uitkijken met de religie. Als duidelijk is, dat de Bijbel het bestaan van het huidige Israël niet steunt, dan is er ook geen reden om diens daden te beoordelen, als van welke andere overheid dan ook. En het gaat om zware misdaden hier. En als u dan “de andere kant op kijkt”, omdat u toch iets met Israël heeft, dan bent u al snel een vazal in de misdaad he? Ik denk dat geen enkele zichzelf respecterende christen of jood zich dat kan permitteren.

En wie onder het gebruik van woorden zoals verzoening en verdraagzaamheid de ogen sluit voor wat daar aan de hand is, en zich zelfs verzet tegen de mensen die daar werk van maken, die begeeft zich toch een beetje op een hellend vlak. Ik vrees dat u met uw ethiek toch niet veel punten scoort hier.. Waarom doet u niet mee?
 
F Reactie van Jacques Heemskerk datum: 2010-12-05 19:54:32
Ik heb veel respect voor uw moed mevrouw Duisenberg. Houd stand tegenover het rechtse gespuis. Heb vertrouwen dat engerds als Elian en Wilders door ons rechtssysteem stevig aangepakt zullen worden. En die straatschoffies van pow zou ik proberen te negeren. Dat gaat uiteindelijk slechts om het shockeren. Hoe lafhartig ook. Want dit moet voor u heel triest geweest zijn. Sterkte en succes in uw gerechtvaardigde strijd!
 
E Reactie van Hans van Zanten datum: 2010-12-05 13:39:17
Beste meneer Erkelens;

Recht beschermd en schept mogelijkheden om aan alles wat bestaansrecht heeft levenskansen te bieden.De matrix waarbinnen veiligheid en bescherming gewaarbogd kunnen worden....aldus uw inleiding....en ik ben het daar helemaal mee eens...

Voor het Joodse volk is dit binnen de Europese Christelijke gemeenschap absoluut nooit het geval geweest.Uiteindelijk is deze geschiedenis geeindigd in de gasovens van de Nazi-s en en wat er van dit volk nog over was heeft zich na deze onmenselijke ramp gevestigd[voornamelijk] in het huidige Israel.

Het recht waar u over spreekt is geen recht...in ieder geval is het niet gebaseerd op waar u in uw schrijven aan mij mee opent.Was het maar zo.....dan zou de wereld zich ook nu nog steeds ondubbelzinnig uitspreken voor het bestaan van de staat Israel.Maar helaas...steeds meer komt dat ter discussie te staan...Het recht waar u het over heeft is het recht van de sterkste macht op een bepaald moment.Militair werden de Nazi-s inderdaad verslagen...maar voor een groot deel van Europa ging de dictatuur in een andere kleur en net zo erg weer verder.Pas vrij recent is ook daar een einde aan gekomen...
Militair werd dus het Nazidom verslagen maar hun gedachtengoed absoluut niet.Te rechterzijde en ter linkerzijde steekt het allerwege de kop weer op in allerlei verschillende gedaanten en vormen.Het anti-Zionisme is er duidelijk een van...ga internet op en bezoek de Nazi -Sites en mischien tot uw verbazing, ze spreken dezelfde taal als degenen die zich tot het uiterste verzetten tegen he Zionisme.
En ja...aan ons is een soort van bevrijding gebracht....maar waar zijn we uiteindelijk van bevrijdt?Als ik in het Nederland van nu om mijzelf heenkijkt dan zie ik het onrecht in allerlei vormen om zich heen grijpen...Joodse mensen in dit land moeten weer opnieuw om zich heen kijken en voorzichtig zijn...en niet alleen zij....
Nee meneer Erkelens..ik geloof er niet in...Internationaal recht?Uiteindelijk zal het willekeur blijken te zijn..gebaseerd op puur bedrog en machtsdenken...en er zij massa voorbeelden te noemen waar je het als zodanig ziet werken.Menselijk gezien kan het ook niet anders ..want het is altijd alzo geweest;degene met de meeste macht ...heeft het meeste in te brengen en kan alles naar zijn hand zetten.Zo werkt dat in deze wereld...ondanks alle mooie woorden over recht en resoluties ten spijt.Zo werkt het ook bij de verenigde naties..het gaat om het vormen van macht en meerderheden om zo uiteindelijk te laten gebeuren wat in de ogen van de machtigen op deze aarde moet gebeuren.
En onder het mom van gerechtigheid wordt nu,is er, een nieuwe poging om het Joodse volk te mangelen en haar het recht te ontzeggen te wonen in het land waar al hun wortels liggen...

Uiteindelijk begrijp ik van u dat u wel geloof hecht aan het Religieuze Zionisme die stellen dat met de komst van hun verwachtte Messiah het Joodse volk opnieuw dit land zal bewonen....Ja...Israel is in haar huidige vorm een goddeloos land...maar Gods beloften zijn toch onherroepelijk?Uiteindelijk zal Israel op haar plek komen en zich VERZOENEN met Ismael...en Ismael zal zich verzoenen met Israel....Het zal binnen deze matrix zijn dat ieder volk gerechtigheid zal vinden en verkrijgen...zou het niet zo kunnen zijn dat het ene in het andere zal overlopen?Israel in haar huidige vorm zal een einde nemen...daar ben ik van overtuigd...maar uiteindelijk zal het zich bekeren en zich verzoenen met God en haar buren...Nu is het een door de religieuze wereld zwaar verwond en getraumatiseerd volk...dan zal het een door God genezen volk zijn...tot zegen van heel de wereld.....In die zin gaat het er niet om of Israel al dan niet goed is...het gaat er in die zin om of de goede God te vertrouwen is op Zijn Woord.Gezien alles wat er in deze wereld gebeurd..hecht ik daar meer vertrouwen aan, dan aan wat in de verenigde naties besloten wordt op basis van politieke manupilatie en machtsdenken...ook al is dat onder het mom van internationaal recht..
Mijns inziens overschat u de werking van het recht in deze wereld en onderschat u de ongelooflijke kracht van gebed en verzoening....Om en in deze wereld is een onzichtbare macht werkzaam die alles op alles zet om de naam van Israel voorgoed in de geschiedenisboeken te laten verdwijnen...Deze macht kan nooit gebroken worden door menselijke middelen mmar wordt gebroken dor gebed en verzoening...
Hierin ligt mijn hoop voor Israel,Palestijnen en de rest van de hele wereld....Het beste moet nog komen en zal onddanks wat voor tegenwerking dan ook komen...de openbaring van Goddelijke gerechtigheid voor deze wereld...

Met vriendelijke groet; Hans van Zanten.
 
F Reactie van Serge van Erkelens datum: 2010-12-05 00:26:57
@ Hans van Zanten: over Landrechten van Palestijnen.

De beste en meest bevredigende manier om naar landrechten te kijken, is de redeneringen van het Internationale Gerechtshof te volgen. Als volkeren bevrijdt worden van een overheerser, herleeft hun zelfbeschikkingsrecht. Dat is het recht om zichzelf te mogen besturen over het land waar zij op wonen. (of om dat recht aan een andere overheid uit te geven.)

In 1917 gingen de Engelsen naar Palestina, presenteerden zich als bevrijders, versloegen de Turken (Ottomaanse rijk). Het is zonneklaar, dat alle Palestijnen samen (inclusief de kleine Joodse minderheid) toen alle bestuursrechten op heel Palestina hadden.

De Engelsen bleven echter als bezetters, en maakten de grootschalige Joodse immigratie mogelijk. Dat zijn dus eigenlijk allemaal illegalen, ook al hadden ze begrijpelijke motieven. Weliswaar steunde de Engelse overheid dit (Balfour Declaration), en de kersverse Volkerenbond ook (Mandate of Palestine), maar er is geen enkele reden waarom de Palestijnen daar enige boodschap aan zouden moeten hebben. De Engelsen noch de Volkerenbond hadden enig recht op Palestina, op welke manier dan ook. Het gaat hier in wezen om een pure koloniale daad, en eentje in een zeer ernstige vorm. Niemand heeft hier ooit excuses voor aangeboden.

Noot: de bedoeling van het Mandaat was overigens, dat de Palestijnen door de Engelsen voldoende politiek rijp gemaakt zouden worden, om het land zelf te besturen. Je begrijpt absoluut niet, dat ze toen met deze drogreden hebben durven aankomen, nu het land in principe al beloofd werd aan Europese Joden.

In 1948 werd er met veel geweld land veroverd, waarover de staat Israël werd opgericht. Ik gun het die Joden, maar qua recht is dit volstrekt illegaal. Landverkrijging door oorlog is tegen elke goede moraal, behalve die van de Hunnen, Julius Caesar en Hitler. Het blijkt helemaal niet mogelijk om een legale basis voor het bestaan van Israël te construeren, behalve via de behoeften van Joden. Maar ja, in geen enkele moraal is de behoefte van de éen, een legitieme reden om inbreuken op rechten van anderen te maken. In totaal werd 7% ooit gekocht, maar de rest werd gewoon geroofd. Degenen die betogen, dat het hele land in feite nog Palestijns is, hebben dus behoorlijk sterke argumenten, gesteund door het internationale recht.

Israël heeft eigenlijk enkel bestaansrecht, omdat het al zo lang bestaat, en er zoveel opgebouwd is. Een soort verkrijgende verjaring dus. Maar die gaat eigenlijk niet eens op, omdat er altijd geprotesteerd is blijven worden tegen die roof. Ironisch genoeg is het naar onze moraal eigenlijk de claim van Hamas, die voorkomt dat Israël een beroep op verkrijgende verjaring zou kunnen doen. Die claim kun je moeilijk een misdaad noemen, zoals hier volop gebeurt. Evenmin is de claim een sta-in-de-weg voor vrede.

Het bestaansrecht van Israël is dus maar heel dun. Anderzijds is het niet realistisch om de zaak terug te draaien. Daar is wel een oplossing voor. Ik meen dat internationaal, net als in Nederland, de regel in het burgerlijk recht bestaat, dat alle vorderingen zich uiteindelijk oplossen in schadevergoeding. Er zijn gewoon gevallen, die niet meer terug te draaien zijn, en dan zal er dus geld betaald moeten worden. Kortom, de claim van o.a. Hamas, zal naar westerse moraal afgekocht moeten worden. Die claim staat de vrede dus niet in de weg. Nou, wat is Israël waard? 500 miljard? (ja, dit is lachen)

De rest van de gebieden (Westbank, Gaza) is in de leer van de VN-regels en het Internationale Gerechtshof zonder meer Palestijns. Alle Israëlische nederzettingen daar zijn ook gebouwd om het gebied te kunnen claimen, en hebben ook ontstellend veel ellende veroorzaakt. Je moet er geen “misdaad loont” van maken. De Palestijnen eisen terecht, dat alle nederzettingen moeten verdwijnen. En alle stellingen zoals die van de VVD en het CDA dat hierover nog rustig onderhandeld kan worden, zijn een vorm van “misdaad loont”, die dit conflict zelfs aan de gang houdt.

De eenstaat-oplossing.
Joden en Palestijnen, die gebroederlijk in een gemeenschappelijke staat wonen. Dit is eigenlijk de meest mensvriendelijke oplossing. Ik geloof er niet in, omdat je dit nooit voor elkaar krijgt. Misschien over 50 jaar, maar niet nu. Israel wil dit absoluut niet, en de oplossing is in feite in strijd met het internationale recht. Israël wil intussen niet anders dan doorgaan met de langzame inlijving. De oplossing zal dus van buitenaf moeten komen. En van buitenaf is enkel een oplossing mogelijk, als die gesteund wordt door het internationale recht. Zonder dat, lukt dat nooit. Zelfs als iedereen in het westen voor de eenstaatoplossing is, zal die uiteindelijk op hoog niveau er niet doorgedrukt kunnen worden. En Israël zal er nooit vrijwillig voor kiezen. Dat is in feite jammer, want de oplossing zou een aantal grote problemen oplossen, die er in de toekomst sowieso onvermijdelijk staan aan te komen.

Dan uw vraag, of de Israeli’s eigenlijk het recht hebben om daar te zijn? Moeilijke vraag hoor. Maar als u praat over recht, dan is de vraag: volgens welk rechtsstelsel? En er is er maar eentje: dat van de VN. En zoals ik hierboven al aanvoerde, heeft Israël eigenlijk een finale legalisering nodig. Het is in feite geroofd land, en een deel van de voormalige rechthebbenden claimt het terug. De enige realistische oplossing qua recht, is dan het afkopen van die claim. Zoder dat bestaat er enkel het recht van de sterkste. En dat is eigenlijk een uitdrukking voor: geen recht. Maar als Israël niet werkt aan die finale legalisering, hebben de Israeli’s misschien geen recht om daar te zijn.

Geeft de religie een recht om daar te zijn? Wie daar rekening mee zou willen houden, komt niet ver. Het lijkt er juist op, dat de religie zich daartegen verzet, omdat de tijd van terugkeer nog niet aangebroken lijkt. Alles wijst daar op. Maar zelfs als je uitgaat van religieuze stromingen, die te terugkeer nu wel religieus legaal achten, kom je niet ver: gezien de verschillende opvattingen, is er dus geen duidelijke claim vanuit de religie aan te wijzen. De religie is dan zeker te zwak om seculiere landrechten mee te kunnen claimen. En een persoonlijke noot: gezien de goddeloze geschiedenis van Israël in de afgelopen 100 jaar, enalle geweld en leugens die daarmee gepaard gaan, noem ik het een vorm van godslastering om te suggereren, dat dit overeenkomstig God’s wil zou zijn.

De religieuze claim van de moslims, daar geloof ik ook niet in. Het thuishoren van mensen in een bepaalde streek is relatief. Volkeren hebben altijd gemigreerd, de Arabieren zeker. En hun DNA wijzigde daar niet mee. Het respect voor het thuishoren van mensen in een bepaalde streek, heeft iets te maken met cultuur, historie en achtergrond. Dat kan nooit verder gaan dan een paar honderd jaar of zo. Het heeft geen gronden, die dieper gaan.

De Joodse claim kan ik me wel nog voorstellen. Maar het is maar zeer de vraag of de Joden van toen wel de Joden van nu zijn. En ze zijn ook niet daar uit de grond ontsproten. Je kunt moeilijk van oorspronkelijke bewoners spreken. Dat waren ze zelfs in Bijbelse tijden al niet. Maar neem ook de Grote Volksverhuizing in Europa van 400 nChr. Als al die volkeren weer oude rechten gaan claimen, dan wordt het een mooie boel. Al die rechten bestaan niet. Er is gewoon geen enkel rechtsstelsel, dat die erkent. En natuurrecht bestaat in dit opzicht ook niet. Je mage erin geloven, maar daarmee bestaat het nog niet.

Tot slot: u erkent, dat er wel meer volkeren zijn, die zeer ernstig geleden hebben. Maar u stelt dat de Joden de enige zijn, die tot tweemaal toe met totale uitroeiing bedreigd zijn. Dit is het verhaal van o.a. Elie Wiesel. Het lijkt me allereerst niet waar. Ik geloof, dat er al hele volksstammen van de aardbol verdwenen zijn. Ten tweede is het enkel van een afstand bekeken een schokkend feit. De mensen zelf, die geleden hebben, wisten doorgaans niet, dat de helft van hun mensen afgeslacht werden. Hun lijden was er dus niet veel groter door. Het zegt dus niet echt veel.

En echt tot slot: Werkt een boycot niet, op basis van eisen ontleend aan het internationale recht?? Wat dacht u van de Apartheid? En als we de Argentijnse Junta niet zijn gang hadden laten gaan, dan was Argentinie misschien de zwarte bladzijde uit zijn geschiedenis bespaard gebleven. Maar het grootste voorbeeld blijven natuurlijk Hitler. Mussolini en Franco. Die werden toch echt door harde strijd verdreven..
Met dank voor de aandacht..
 
F Reactie van Serge van Erkelens datum: 2010-12-04 22:56:55
@ Hans van Zanten: over methoden om vrede te bereiken.

U rekent minder op verzoening dan u misschien denkt. Bij moorden, berovingen en verkrachtingen rekent u op politie, en op getuigen die moeite doen. En u rekent op een samenleving, die zo ingericht is, dat er zo weinig mogelijk onrecht is, zodat allerlei onwenselijke reacties voorkomen worden. Juist door Recht en organisatie worden randvoorwaarden geschapen, waardoor we niet meer als beesten hoeven te leven, en alles wat bestaansrecht heeft levenskansen krijgt. Recht beschermt, en schept tegelijk mogelijkheden. Recht lost zeker niet alles op, maar het biedt een matrix, waarbinnen de hoofdzaken in goede banen geleid worden.

Dat geldt zeker ook voor het internationale recht. En dat werkt zeker. In het westen hebben we al 65 jaar geen oorlog. Er dat is uniek. Basisvoorwaarde daarvoor, is dat de landen of volkeren zich netjes aan de ontwikkelde vredesregels houden. Dat geeft dan mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen, die de vrede stabiliseren, zoals allerlei economische en maatschappelijke verbanden.

Denkt u anders maar aan WO II. Die werd absoluut niet opgelost door verzoening, of door het prediken van geweldloosheid en verdraagzaamheid. Christendom heeft wel een grote waarde, maar niet als directe oplossing na het binnenvallen van de Hunnen. Bijna iedereen predikt in zo’n geval hard terugslaan. En dat is ook wat het Westen deed. En die moraal werd ook tot internationaal recht verheven, zeker ook met medewerking van christelijke politieke partijen.
Een Marokkaan noemde de kwestie Israël “een moderne variant op de Hunnen”. En tot op vandaag moet ik erkennen, dat alles wat ik tegenkom in die zaak dat bevestigt. Israeli’s zijn geen Hunnen, maar in de kern gaat het om exact dezelfde zaken, zij het veel langzamer.

Wij Nederlanders weten donders goed hoe onrechtvaardig grove schendingen van de regels zijn, en hoeveel chaos die veroorzaken. Vanwege al die westerse kennis gaat over, werden die regels tot internationaal recht verheven. Maar inzake Israël doen we weer net, alsof daar iets heel bijzonders aan de hand zou zijn, alsof daar hele andere wetmatigheden zouden bestaan dan bij ons. Dat is absoluut niet zo. Palestijnen reageren op bezetting en schendingen van mensenrechten al net zo als wij. Dat hoor je hier nooit iemand zeggen. En dit verhaal kun je 100x uitleggen, maar dat verandert hier niets. Nederland is zo hypocriet als de pest, zodra het over Israel gaat. En nu het om hele zware misdaad gaat, kun je rustig stellen: zwaar immoreel.

U mag zich best aangevallen voelen. Maar dat was niet persoonlijk. Velen begrijpen de rol van recht slecht. En velen realiseren zich niet goed hoe we hier na 1945 de vrede gerealiseerd hebben na al die eeuwen van Europese ellende. En die passen die kennis ook slecht toe op Israël. Maar er zijn teveel mensen in deze zaak, die beter zouden moeten weten. En daarom ben ik altijd harder, en kunt u op smalende opmerkingen rekenen: je houdt de militaire industrie echt niet tegen, door elkaar met vochtige oogjes aan te kijken.

Christendom biedt hier weinig uitkomst. Dat levert vooral normen voor in de persoonlijke sfeer. Maar de VN-beginselen mogen rustig uitgelegd worden als een vertaling van de boodschap van de Bijbel naar een buitenlandbeleid voor overheden. Behalve die VN-regels bestaan er absoluut geen normen voor de beoordeling van de Israëlische kwestie. Alle andere normen komen neer op vriendjespolitiek of barbarisme.

En toepassing van die VN-beginselen betekent allereerst het aanpakken van de grootste schendingen, ofwel het beeindigen van de bezetting van de Palestijnse gebieden voorbij de grenzen van 1967. En nu 43 jaar van praten en vriendschapsbanden met Israël geen resultaten gehad hebben, wordt het nu tijd voor grovere maatregelen. Wij vonden 5 jaar bezetting al lang. Kunt u nagaan wat de Palestijnen vinden. Intussen zijn de krachten binnen- en buiten Israël, die zich verzetten tegen die ontruiming, dermate groot, dat enkel nog paardenmiddelen als een zware boycot zouden helpen. Alle andere oplossingen zijn een vorm van zacht heelmeesterschap, die bijzondere stinkende wonden gemaakt heeft. Dat heeft 43 jaar van praten “onze vrienden” laten zien.

En allen die hiervoor verantwoordelijk zijn, hebben geen enkele boodschap aan uw soort optiek. Sterker nog, die gaan naast u zitten, en zeggen dat ze het helemaal met u eens zijn. Dat wordt een een mooi “glazige oogjes vehaal” voor in de media, en vervolgens voeren diezelfden weer geen donder uit. Dat gaat al 43 jaar zo. Hoog tijd om een keer wakker te worden.
 
E Reactie van Hans van Zanten datum: 2010-12-03 23:07:36
Beste meneer Erkelens,

Dat was een hele preek.....eerlijk gezegd ben ik er wel wat beduusd van...niet direct om hetgene wat u schrijft maar meer om de toon die ik tussen de regels proef....mijn integriteit als mens wordt door u behoorlijk op de korrel genomen....ja...ik was werkelijk even uit het lood geslagen....


Als ik u goed begrijp is Palestina vooor de helft van de Israelieten en de andere helft van voorbij de grenzen van 1967 Palestijns.....Volgens SDB is Palestina voor de Palestijnen....en dan neem ik aan dat dit heel Palestina is...van voor de komst van de eerste Joodse emmigranten.Uw pleidooi voor gerechtigheid zou dan ook heel Palestina moeten omvatten.....De grote vraag in dit conflikt is dan mijnerzijds ook;hebben de Israelieten enig recht om hier te zijn, ja of nee....
Zo ja...dan zullen hun rechten moeten worden gewaarborgd en mogen ze die ook indien nodig verdedigen en zo nee....dan zou de staat Israel moeten verdwijnen.....ook u zal dan daarin consequent moeten zijn....Waarom zouden ze dan wel in de gebieden van voor 1967 mogen zijn...of zijn deze dan ineens niet meer bezet?
Uiteindelijk kan ik dan meer begrip en respect opbrengen voor degene die zegt dat de Joden daar niet thuishoren en moeten verdwijnen.Hamas is wat dat aangaat heel duidelijk....Israel zal en moet verdwijnen...en gezien hun positie hierin zou ik dat alleen maar kunnen onderschrijven....Palestina is voor de Palestijnen en is een gebied dat valt onder het gezag en de autoriteit van de Moslims.Hoewel ik het hier niet mee eens ben....integendeel, kan ik daar beter mee uit de voeten dan met het rechtsvaardigheidsdenken van een organisatie als Keerpunt.

Als gelovig mens zou ik u dit nog willen zeggen....Overal waar het menselijk hart werkelijk veranderd...aangeraakt wordt door de ongelofelijke kracht van verzoening daar onstaat vrede...
Verzoening gaat aan recht vooraf.Recht bestaat bij de gratie van verzoening.Recht doen zonder verzoening zal uiteindelijk alleen maar leiden tot nog veel meer onrecht.

En beste meneer Erkelems ik kom echt niet van Mars of zo.....net als u weet ik dat de wereld vol onrecht is en dat vele volkeren diep en tragisch lijden hebben moeten doorstaan....maar voor zover ik het in alle eerlijkheid bekijk en beleef is er geen ander volk op de wereld dan het Joodse waarbij meerdere keren in hun geschiedenis gepoogd is dit volk als geheel te vernietigen.Zeker de Russen hebben 20.000.000 mensen verloren in de tweede wereldoorlog...maar het is nooit Hitlers plan geweest de Russen als volk in haar totaliteit te vernietigen.En ondanks alle verdragen die er gesloten worden in deze wereld gaat het moorden en het onrecht door...Burundi..Kongo...Balkan...Darfur...en zo zijn er nog heel veel plaatsen te noemen waar genocide plaatsvind.En ik weet ook wel dat er onrecht is gekomen en nog bestaat omdat de staat Israel is gesticht in 1948...de Palestijnen noemen deze dag dan ook...Naqba....de grote ramp.....

Mijn hoop voor Israel..Palestijnen...en voor de hele wereld is; Israels grootste Zoon...Joshua-Ha- Messiah....nee ik geloof niet in de kracht van boycot,geweld en internationale verdragen....heel de wereldgeschiedenis laat ons zien dat deze uiteindelijk niet werken en naar ik meen laat ook de Bijbel ons dit duidelijk zien...
Echte vrede is geen gevolg van politiek machtsdenken[gebaseert op leugen,manipulatie en indien nodig geweld]maar op verzoening.....

Met vriendelijke groet...Hans van Zanten.

 
F Reactie van Lucas van der Erve datum: 2010-12-03 22:12:13
Hoe gaat het Telegraaf-concern zelf om met beschuldigingen van antisemitisme?

U heeft gereageerd op een artikel op telegraaf.nl. Ons moderatingteam heeft uw reactie beoordeeld en geoordeeld dat uw reactie niet voldoet aan onze huisregels. Uw reactie is niet vrijgegeven voor publicatie op telegraaf.nl.

"In 2013 is het 120 jaar geleden dat de Telegraaf werd opgericht. Voor iedere antisemiet een jaar om naar uit te kijken!"
De Commissie voor de Perszuivering heeft geoordeeld dat Holdert het behoud van zijn kranten heeft bewerkstelligd door uit pure baatzucht en welbewust met de vijand te heulen, financiële steun te verlenen aan diens handlangers en verraderlijke en vijandelijke propaganda te voeren. Het oordeel van de Commissie betekende voor de krant een verschijningsverbod voor dertig jaar.
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Telegraaf
 
F Reactie van Lucas van der Erve datum: 2010-12-03 21:44:12
Hoe gaat het Telegraaf-concern zelf om met beschuldigingen van antisemitisme?

U heeft gereageerd op een artikel op telegraaf.nl. Ons moderatingteam heeft uw reactie beoordeeld en geoordeeld dat uw reactie niet voldoet aan onze huisregels. Uw reactie is niet vrijgegeven voor publicatie op telegraaf.nl.

"In 2013 is het 120 jaar geleden dat de Telegraaf werd opgericht. Voor iedere antisemiet een jaar om naar uit te kijken!"
De Commissie voor de Perszuivering heeft geoordeeld dat Holdert het behoud van zijn kranten heeft bewerkstelligd door uit pure baatzucht en welbewust met de vijand te heulen, financiële steun te verlenen aan diens handlangers en verraderlijke en vijandelijke propaganda te voeren. Het oordeel van de Commissie betekende voor de krant een verschijningsverbod voor dertig jaar.
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Telegraaf
 
F Reactie van Serge van Erkelens datum: 2010-12-03 13:38:29
@ Hans van Zanten:

De grootste bron van haat zijn onrecht en leugens. De hele geschiedenis van het huidige Israël van de afgelopen 100 jaar stikt daarvan. Zelfs de grondlegger van het (seculiere) zionisme, Theodor Herzl, ontwikkelde rond 1896 al methoden om de Palestijnen te verdrijven, ten behoeve van een staat voor emigrerende Europese Joden. Het eerste zionistische congres van 1897 was daar al ten dele aan gewijd. En sinds 1917 tot op de dag van vandaag is sprake van een langzaam verdrijvingsproces, en van grote hoeveelheden propagandistische leugens over wat die strijd daar aan de gang houdt. Sinds 1917 is er zo veel geweld, en zo veel leugens, en door zo veel mensen, zelfs internationaal, dat je alle ontstane haat daar gerust aan kunt wijten.

Mag er begrip voor de Joden zijn, die rond 1917 een eigen staat wilden? Ja hoor. Aanleiding was er genoeg. (Pogroms) En elke minderheid met een aparte cultuur en moraal was altijd overal wel de dupe. En na de Holocaust zullen heel wat Joden zijn gaan geloven in Herzl’s theorie, dat de hele wereld inherent antisemitisch zou kunnen zijn. Ik vind zelfs dat er respect mag zijn voor Joden, die vinden dat er in principe een recht op een staat voor Joden bestaat.
(Maar sinds 1945 is er consequent zo veel verzet tegen antisemitisme, in zo vele vormen, dat Herzl’s theorie duidelijk onjuist is.)

Maar Europa had dus half Spanje aan de Joden cadeau moeten doen, of zeg de Randstad of zo. Of beter gezegd: land, waar anderen geen rechten op konden doen gelden. De Palestijnen hadden destijds net zoveel recht op Palestina, als de Nederlanders op Nederland. Het doet er niet erg toe, of zij al een staat hadden of niet. Landrechten zijn gebaseerd op het bekende zelfbeschikkingsrecht van volkeren: die mogen zichzelf besturen over het land waar zij op wonen. Een staat is de realisatie daarvan (en dus niet een feit waar dat recht op gebaseerd wordt.) Palestijnen hebben net zoveel recht om zich tegen zware inbreuken te verzetten, net zoals Nederland in 40-45. Er is geen enkel principieel verschil.

Meneer van Zanten, u beledigt heel wat mensen, die in de afgelopen 50 jaar erg begaan zijn geweest met de Joodse zaak. Er zijn heel wat films (tot Spielberg toe), boeken, documentaires, artikelen, interviews enz geweest, die allemaal erg positief en menselijk over Joden waren, en veel aandacht gaven aan het Joodse lijden. En al die critici van Israel hebben dat net als u meegemaakt. Het zijn juist diezelfde mensenrechtenactivisten geweest, die daar belangstelling voor hadden. En exact dezelfde normen en motieven zijn nu voor hen aanleiding om voor de Palestijnen op te komen.

Wist u trouwens, dat het aantal Joden, die in de 20ste eeuw de dood vonden door toedoen van Europese overheden (inclusief de Holocaust), maar 5% is van het totaal van mensen dat de dood vond door die overheden? Ik schat het totaal op 120 miljoen. En hoeveel minderheden zijn er in de afgelopen 2000 jaar wel niet over de kling gejaagd? De geschiedenisboeken staan er vol van. Ik vraag me af, of Joden wel veel meer gepakt zijn, dan anderen? Het is vooral hun minderheidspositie en hun relatieve isolement, dat hen kwetsbaar maakte, en op vele plaatsen voor armoede zorgde. Maar kijkt u ook eens naar de industriële revolutie, of de positie van boeren onder de Franse koningen of de Russische Tsaren, enz enz.. Ik weet nog niet, of speciaal Joden wel zoveel geleden hebben. Ik meen dat vooral de Russen in de afgelopen eeuwen het meeste geleden hebben.

Ik meen dus, dat u helemaal geen fijne neus voor antisemitisme heeft. En gezien de gebruikelijke oorzaken van haat, is er inzake Israël helemaal geen dunne lijn tussen anti-zionisme en antisemitisme. Het is zo helder als glas, wat die haat veroorzaakt. En zelfs uw eigen suggesties hier, zullen door sommigen terecht als lasterlijk en haatzaaiend ervaren worden. Ik denk dat Joodse trauma’s u gevangen houden, en uw blikveld bepalen.

En ik denk dat uw moraal hier twijfels veroorzaakt. U kunt wel fijntjes opmerken, dat u niet tegen Palestijnen bent, maar voor Israël bent, maar wie zich opstelt als een soort voetbalsupporten, terwijl sprake is van langdurige schendingen van mensenrechten, landrechten, oorlogsrecht e.a. door Israël, kan door sommigen makkelijk als een NSBer aangemerkt worden. Wie zich laat leiden door persoonlijke voorkeuren, en daarbij allerlei grootschalige schendingen van zeer basale rechten negeert, daar weten wij allebei wel van, hoe wij daar over denken, nietwaar? U zit meer in de verdachtenbank dan u denkt.

Realiseert u zich wel, dat er heel wat verontwaardiging bestaat over het feit, dat vele Joodse zionisten lak hebben aan al die regels en normen, op grond waarvan de wereld juist zo begaan was met het Joodse lijden sinds 1945? Wat moeten wij nou denken?? Dat het net zo moeilijk is, om de fascisten als de zionisten van de waarde daarvan te overtuigen??

De Joden Einstein, Chagall, de uitstekende musici, Spielberg of Steve Reich enz, behoren allemaal tot mijn favorieten. Ik heb als christen zelfs veel begrip en respect voor het echte religieuze zionisme, dat de terugkeer naar het Beloofde Land als wezenlijk onderdeel van de joodse heilsleer ziet. Het punt is alleen, dat de huidige staat Israël, en de hele totstandkoming daarvan, op geen enkele manier een verwerkelijking van die joodse heilsleer is. Dat is allesbehalve het beloofde goddelijke proces. Het was een slagveld bezaaid met geweld en leugens. Naar westerse moraal zouden de Palestijnen alle militair-strategische doelen in Israël mogen bombarderen. (Havens, vliegvelden, electriciteitscentrales, wegen, overheidsgebouwen, alle militaire installaties enz.) Dat is tenminste wat wij leerden na 5 jaar bezetting, en al het Europese lijden van eeuwen. Zolang er nog een Israeli met zijn voeten voorbij de grenzen van 1967 staat, zou ik niet weten waarom niet?

Ik ben het volledig eens met Hajo Meyer, die alle goede dingen van de Joodse culturen kapot ziet gaan, omdat ze door Israël en diens supporters fors misbruikt worden. Dankzij Israël wordt de Joodse fijnzinnigheid vooral gebruikt om anderen te manipuleren, te controleren, en te chanteren. En dat allemaal om te voorkomen, dat de westerse politiek serieuze consequenties gaat verbinden aan al die Israëlische schendingen van landrechten, mensenrechten, oorlogsrecht enz. Houdt u er vooral rekening mee, dat velen de erbarmelijk resultaten daarvan wijten aan gedoogsteun zoals het uwe.

De Bijbel eist meer van u, dan enkel de vurige wil tot verzoening. Er is duidelijk sprake van zwaar onrecht. Daarvan is niet alleen sprake bij moorden, berovingen en verkrachtingen, maar ook bij schendingen van het internationale recht, waarin we het echte grootschalige onrecht hebben leren definieren. Ik wil u niet nogmaals aan de bezetting van Nederland hoeven herinneren. De grote vraag is wat er nodig is, om dat onrecht te beeindigen? Er zitten enorme krachten achter die Israëlische inlijvingspolitiek. U komt er niet met kaarsjes branden, vurig wensen, of elkaar met glazige ogen aankijken.

In de kringen rond Gretta Duisenberg en vele anderen, wordt echt gewerkt aan de aanpak van de vele krachten, die de strijd aan de gang houden. Daar wordt ook goed begrepen, wie het binnen Europa zijn, die daar aan meewerken. Daar wordt echt hard gewerkt en opgeofferd om dat onrecht aan te kaarten, en de verantwoordelijken aan te spreken. Dat is echt geloof. Dat is echt daadwerkelijk en daadkrachtig christendom. Probeert u liever daar aan bij te dragen. Probeert u liever iets te verzinnen, wat werkt. Probeert u eerst eens, om er achter te komen, waarom er geen proces op gang komt, waarbij de zaak opgelost wordt? Dat is zeer indringende materie. En de echte slachtoffers, de echte lijdenden onder zeer concreet onrecht, kunnen alle steun gebruiken.

Over mevr. Duisenberg is overigens een ware lastercampagne gevoerd rond antisemitisme door de Israellobby, waarbij futiliteiten tot ongekende hoogte werden opgeblazen. U reageert niet op wat ik daar over schreef, en zegt ook niets over deze lasterpraktijken. Alweer pleit dat niet voor uw moraal.

Binnenkort gaan we Bethlehem weer herdenken. Heeft u nog wel eens gezien hoe het er aan toe gaat in de geboorteplaats van Christus in de afgelopen 43 jaar? Als u gelovig bent, zoals u zegt, abonnert u zich dan eens op de uitstekende nieuwsbrief van de christelijke Werkgroep Keerpunt. En leest u eens een paar maanden. Die maakt op zeer indringende wijze duidelijk, waar het onrecht zit.
 
F Reactie van Serge van Erkelens datum: 2010-12-03 11:43:06
De rol van de godsdiensten in deze is erg interessant. Maar degenen die luid roepen, dat de Koran vol jodenhaat zit, kun je meteen tegenwerpen, dat er in het Oude Testament op allerlei plaatsten staat (als het Woord van God zelf), dat op de Westbank (= Samaria en Judea) en in Gaza alle mannen vrouwen en kinderen uitgemoord moet worden ten behoeve van de Joodse staat. (Boeken Josua en Deuteronomium).
Een zwakke afspiegeling van dat proces is nu al 43 jaar aan de gang. En juist die religieuze component houd de strijd aan de gang.

Zelf denk ik veel genuanceerder over de rol van de godsdiensten hier. Maar van degenen die zeuren over de Koran, mag geeist worden, dat ze onmiddellijk commentaar op het Oude Testament leveren. Laat ze daar dan eerst maar eens hun tanden op stuk bijten. En wie dan geen grote verontwaardiging toont, mag meteen als hypocriet weggezet worden.
 
E Reactie van Hans van Zanten datum: 2010-12-02 23:49:30
Beste Corrie....

Het boek van Avraham Burg zal ik zeker gaan lezen....het is altijd goed om ook de zaak van Israel en de Palestijnen van meerdere kanten te bezien en wie weet moet ik mijn zienswijze wel bijstellen ...of misschien juist niet...voor nu kan ik er daarom niets over zeggen..
Wat ik jammer vind is de manier waarop je mij tegemoet treed....ik ben pro-Israel[niet anti-Palestijns] en bij voorbaat ben ik dan al verdacht en negatief omdat ik het opneem voor Israel en het Joodse volk.....

Overigens zou ik je ook nog willen wijzen op een boek....geschreven door de zoon van een heel belangrijke Hamasleider...
Het boek heet;Zoon van Hamas en is geschreven door Mosab-Hassan-Yousef...in dit boek lees je het verhaal van een ongelooflijke verzoening....Ismael/Israel

Overigens ben ik van mening dat we moeten proberen elkaar te begrijpen....U zet uzelf in voor een stuk gerechtigheid voor een volk in een tragische positie...en dat is goed.Maar geloof mij...ook ik doe dat, en misschien wel met dezelfde passie als u.Ook ik wil gerechtigheid voor het Palestijnse volk....maar dan ook voor Israel/Joodse volk.In mijn zienswijze kan het een niet zonder de ander.Gerechtigheid voor Israel zal ook moeten inhouden dat er recht wordt gedaan aan de Palestijnen....en gerechtigheid aan de Palestijnen betekent ook recht doen aan Israel....
Het is daarom dat ik met heel mijn hart geloof in verzoening zoals verwoord in de Bijbel.Gerechtigheid is geen zaak op zich...het vloeit voort uit verzoening....en daar sta ik voor!!!

Met vriendelijke groet;Hans van Zanten.
 
F Reactie van Corrie van der Hart datum: 2010-12-02 18:44:17
Ik ben net zo goed begaan met de miljoenen andere mensen op deze wereld die lijden onder de verschrikkingen van oorlogen en alles wat daarbij komt. Die regeringen schrijf ik ook aan. Ik ben nl lid van Amnesty International. Bij die regeringsleiders helpt het wel eens als wij schrijven, maar Israel trekt zich van God noch gebod wat aan.
Israel wil toch zo graag behoren tot de beschaafde Westerse landen? Laat het daar dan ook naar gedragen en zich niet gedragen als één van die landen waar jij je zo druk over maakt.
 
F Reactie van Corrie van der Hart datum: 2010-12-02 18:30:52
Als je ook maar wat meer zou afweten van de traumatische geschiedenis van het joodse volk zou je dit niet zo zeggen.
MILJOENEN JOODSE MENSEN ZIJN GEDURENDE HUN 2000 JARIGE BALLINGSCHAP VERMOORD DOOR ANTI_SEMIETEN EN HUN HANDLANGERS EN ER ZIJN ER NOG GENOEG IN DEZE WERELD DIE ER NOG WEL EEN PAAR MILJOEN BIJ WILLEN ZIEN KOMEN....als je dit weet en er enig respect voor kan opbrengen dan zou je wat voorzichtiger wezen in het vellen van een zeer onbarmhartig oordeel over Israel en over het zionisme wat aan de ontstaansbasis staat van dit volk in de moderne tijd. Dat schrijft Hans van Zanten.
Hij heeft "De holocaust is voorbij" van Avraham Burg nog niet gelezen anders zou hij niet zulke praat uitslaan. Maar ja, Burg heeft kritiek op de daden van Israel en veel mensen kunnen daar niet tegen.

de waarheid. Ze lezen liever de propaganda van die apologeten en .
 
F Reactie van peter datum: 2010-12-02 14:34:35
Zionisme is NIET een bevrijdingsbeweging. De praktijk heeft dit
aangetoons en is ook voldoende onderbouwd door o.a. de studies van Morris en Pappe.
Een anti-zionist is NIET een anti-semiet. Een Zionist die een
ethnicide en urbicide etc. etc. uitvoert in Palestina en niet-Hebreeën ondersoorten noemt is wèl een anti-semiet en apartheid
toepasser.

Om te beginnen dus terug achter de lijnen van 1967 incl Oost-Jeruzalem en anders geen enkele ruimte voor onderhandelen. Niet
voldoen aan de talloze resoluties van de VN = boycot en isolement van Israel. No haggling, want dat kun je nooit winnen.

Men neigt steeds de causaliteit der dingen anders te leggen dan
strikt noodzakelijk. Israël helemaal op te heffen is een tamelijk
onrealistische gedachte.

Als een Palestijnse staat überhaupt uitvoerbaar en levensvat-baar te maken zóu zijn - hetgeen sterk te betwijfelen valt gelet op de Life of Brian-achtige gedragingen van alle semieten - dan
is dat nog altijd aan de Palestijnen zelf om te organiseren. Met
ondersteuning van de schuldenaren wel te verstaan. dit zijn om te beginnen Israël, het Verenigd Konikrijk en de VS.

Erkenning, excuses, boetedoening en ondersteuning.

Wie zegt dat Israël als problematiek gelijk te trekken zou zijn met vele andere zaken over deze aardkloot, snapt niets van de
geopolitieke impact welke deze catastrofale beslissing van een
stel onnozele, visieloze halzen heeft gehad, ver vóór 1948 en ook ver daarna, tot van daag de dag aan toe.

De discussie hoeft dus niet langer te gaan over of Israël en haar
Zionistische oer-beweging de zaak heeft belazerd en doorgaat dat te doen, we moeten focus bewaren.

In mijn contacten men mensen van alle slag borrelt een anti-Israël sentiment op. Men is er klaar mee. Men wenst niet langer te geloven dat dit zelfverklaarde uitverkoren volk het beste voorheeft met Palestina, met de wereld. Ook de pers lijkt eindelijk meer aandacht te willen schenken aan de ander kant van het gelijk. Ze durven, hoe is 't mogelijk..................

Niet de criticasters zijn hier de zwarte pieten, neen, de Israëlische ijzervreters van toen en nu moeten zich dit aantrekken. Dat heeft totaal NIETS met antisemitisme te maken.

 
F Reactie van Aart van Wijngaarden datum: 2010-12-02 06:02:49
@ Hans van Zanten

Zag nog een fout staan in de PDF van de speech van Rabbi Rabinovich en dat nog even gecorrigeerd. Daarmee is ook de link veranderd en nu: http://pdfcast.org/pdf/rabbi-rabinovich-s-speech-of-january-12th-1952 Ik wil niet hebben, dat je die tekst mist.
 
F Reactie van Aart van Wijngaarden datum: 2010-12-02 05:36:20
@ Hans van Zanten
Wat ik mij in eerste instantie afvraag, waarom je dit artikel op deze website plaatst, doe je dat voor die 83 tegenstanders, die zich op deze site hebben aangemeld en het aantal, dat zich onder de zgn. vrienden schuil houdt, of denk je met dit compleet gelogen verhaal de interesse van echte SdB vrienden te wekken? Reeds in 1952 hield Rabbi Rabinovich een speech, waarin hij stelde "I can safely promise you that before ten years have passed, our race will take its rightful place in the world, with every Jew a king and every Gentile a slave", met applaus van zijn toehoorders. De tekst van zijn speech kan je lezen op deze link: http://pdfcast.org/pdf/speech-rabbi-rabinovich-1952
Wat zien we nu, anno 2010, de volgende Youtube video van een Sefardische rabbi: http://www.youtube.com/watch?v=cYBsDwjezQI
Wat vindt je van deze twee verhalen, laat eens je eerlijke mening daarover horen, zonder te verwijzen naar de boodschapper, maar gebaseerd op de boodschap in deze twee onderwerpen.
Dan voorts tracht je een verband te leggen tussen Zionisme, een bevrijdingsbeweging, anti-semitisme en/of jodenhaat. En ik geef je opnieuw vast de link naar het artikel, gebaseerd op een joodse bron: http://pdfcast.org/pdf/de-leugens-van-israel-en-het-zionisme. Misschien ken je het artikel van Rabbijn Neuburger en de sitewww.jewsnotzionists.org. Ik zal je er wat tekst uit bekend maken, als je te beroerd bent om het artikel te lezen:
"het Judaïsme en het Zionisme is in geen geval hetzelfde. Zij zijn tegenstrijdig en onverzoenbaar met elkaar. Als iemand een goede jood is, kan hij geen Zionist zijn; als iemand een Zionist is, kan hij geen goede jood zijn". Dus meneer van Zanten, je bent dus geen goede jood.
Dan gaan we naar de dagboeken van Theodore Herzl, de vader van het Zionisme, zie deze link: http://bit.ly/9LcDjd Hier wat teksten uit zijn dagboeken: Het beeld wat Herzl en zijn Zionisten van Joden schetste, was hetzelfde beeld, wat de Nazi's in de jaren veertig van de vorige eeuw hanteerden. Aasgieren. Parasieten. Niet menselijk. Vooral orthodoxe joden moesten het ontgelden. Voorgelezen teksten in een warenhuis aan Israëli werden toegeschreven aan Hitler, terwijl het feitelijk citaten waren uit de dagboeken van Theodore Herzl.
En joden, die een andere mening hebben, zijn vaak niet welkom in Israël, zoals Norman G. Finkelstein, of worden als 'zelfhatende joden' afgeschilderd, zoals Alan Sabrowski en Richard Forer of gewoon vermoord, zoals Jack Bernstein. En laten we het nu maar niet hebben over de MILJOENEN MENSEN, DIE GEDURENDE DE AFGELOPEN TWEEDUIZEND JAAR DOOR DE JODEN ZIJN OMGEBRACHT, wil je linken hebben, laat het me weten.
Kortom Hans, het lijntje tussen Anti-Zionisme, Anti-Semitisme en bedrog is niet dun, maar van kabel-dikte. En ga de volgende keer je onzin op een andere site plaatsen, er zijn er genoeg, die voor jouw stupide verhalen openstaan.
 
E Reactie van Hans van Zanten datum: 2010-12-02 00:18:32
Beste mensen....

Zionisme is de bevrijdingsbeweging van het Joodse volk..ik weet niet of iedere anti-zionist een op een een anti-semiet genoemd kan worden....dat zou te kort door de bocht zijn...Wel weet ik dat achter heel veel anti-zionisme gewoon ordinaire jodenhaat schuilgaat.Ik ken de smaak en ik weet hoe ze ruiken...mijn leven lang ben ik met dit soort mensen geconfronteerd geweest.
Het lijntje tussen anti-zionisme en anti-semitisme is heel dun.
Zonder mevr-Duisenberg in een bepaalde hoek te willen zetten moet ik wel constateren dat ze met haar uitspraken soms wel aan de grens zit of zelfs eroverheen.
Dat anti-semitisme enkel gebruikt zou worden om critici de mond te snoeren is natuurlijk onzinnig en onterecht.Als je ook maar wat meer zou afweten van de traumatische geschiedenis van het joodse volk zou je dit niet zo zeggen.
MILJOENEN JOODSE MENSEN ZIJN GEDURENDE HUN 2000 JARIGE BALLINGSCHAP VERMOORD DOOR ANTI_SEMIETEN EN HUN HANDLANGERS EN ER ZIJN ER NOG GENOEG IN DEZE WERELD DIE ER NOG WEL EEN PAAR MILJOEN BIJ WILLEN ZIEN KOMEN....als je dit weet en er enig respect voor kan opbrengen dan zou je wat voorzichtiger wezen in het vellen van een zeer onbarmhartig oordeel over Israel en over het zionisme wat aan de ontstaansbasis staat van dit volk in de moderne tijd.Met vriendelijke groet;Hans van Zanten.
 
E Reactie van JJ datum: 2010-12-01 20:51:48
Dat veel palestijnse arabieren, net zoals heel veel andere arabieren, een zwaar bestaan leven, is duidelijk. De reden waarom dit zo is, zijn wij het niet eens. Maar, zijn jullie vanwege het zogenoemde 'onrecht' , ook zo begaan met de honderden miljoenen andere aardbewoners die zo niet nog in veel slechtere omstandigheden leven/overleven? mailen jullie ook dagelijks naar stichtingen/overheden e.d. die opkomen voor die groepen ? Zo ja, prima ! Zeg eens eerlijk.......
 
F Reactie van Corrie van der Hart datum: 2010-12-01 19:19:06
Lees CRIMINALISERING MEVROUW DUISENBERG ONTERECHT/BLIKSEMAFLEIDER VOOR DE ISRAELISCHE BEZETTING van Astrid Essed op deze site!
 
F Reactie van Corrie van der Hart datum: 2010-12-01 19:09:55
Je zit zelf vol haat tegen de Palestijnen, Uri Cohen. En waarom? Wat hebben ze jou aangedaan? Lees de artikelen over het grote onrecht die alleen al iedere dag op deze website geplaatst worden over wat Israel dagelijks aan de Palestijnen doet eens. Als je dat openlijk afkeurt, zoals mevrouw Duisenberg en met haar steeds meer mensen die hun ogen openen, heeft niets met anti-semitisme te maken maar alles met gevoel voor rechtvaardigheid. Lees "De Holocaust is over" van Avraham Burg. Maar dat is blijkbaar teveel gevraagd.
 
E Reactie van Uri Cohen datum: 2010-12-01 17:04:52
Gretta Nieuwenhuizen heeft geen enkel begrip voor de Joden in Israël en hun rechtmatige strijd tegen de arabische horden vol haat. Het lijkt mij trouwens het beste dat Gretta in Gaza gaat wonen: wellicht kan zij daar nog iets betekenen. Hier heeft zij niets meer te doen. Goeie actie trouwens van Rutger. Wellicht ook eens op bezoek bij andere Israëlhaters?
 
F Reactie van Serge van Erkelens datum: 2010-11-30 21:00:49
@ Elise: Waarom het een compliment is, om voor antisemiet uitgemaakt te worden.

De eerste die schreef, dat het woordt Antisemiet een compliment begon te worden, was de bekende Joods-Israelische criticus Uri Avnery. De beschuldigingen van Antisemitisme zijn namelijk enkel een chantagemiddel om politici en mediamakers de mond te snoeren. Er wordt meestal niet serieus geloofd, dat het echt antisemieten zijn, maar de beschuldiging werkt: Critici gaan hun mond houden. Niemand wil van Antisemitisme beschuldigd worden. Bovendien wordt zo de aandacht van de hoofdzaak afgeleid. En ook vormt het een intern excuus binnen Israël en de Israellobby: naar antisemieten hoef je namelijk niet te luisteren, en je hoeft er ook niet inhoudelijk op te reageren.

Maar anderzijds valt regelmatig op, dat sprake is van misbruik. Het is een goed werkend middel, maar je moet het niet te vaak doen. (Cry Wolf) Er wordt dus spaarzaam gebruik van gemaakt, omdat de beschuldiging anders zijn kracht kwijt raakt. Dat gebeurt dus alleen bij mensen, die echt verschil zouden kunnen maken, en die de hele discussie over Israel open zouden kunnen gooien. Zolang je niet beschuldigd wordt, tel je eigenlijk nog niet mee. Het is dus een bewijs van kwaliteit om ervan beschuldigd te worden. Geen wonder, dat Gretta het een Oorkonde noemt.

Maar dit is een soort stilzwijgende interne norm voor de critici van Israël. Eigenlijk weet iedereen het. Maar de beschuldigingen blijven natuurlijk een vorm van zware laster. Ik heb de beschuldigingen wel eens intensief gevolgd, om te kijken of er echt antisemitisme tussen zou kunnen zitten? Ik heb nog bijna niets kunnen ontdekken. Het gaat bijna altijd om mensen, die protesteren tegen de Israëlische misdaad.

Maar het moet echt zwaar aangepakt worden. Het is zwaar intimiderend. En mensen kunnen er echt hun baan of positie door verliezen.
En ik druk het graag zo uit: het woord antisemitisme is tegenwoordig geen broodje worst meer waard, dankzij de Israellobby.
 
F Reactie van Corrie van der Hart datum: 2010-11-30 18:43:47
http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&;tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=24614&tx_ttnews[backPid]=1972&cHash=7d0d75ecd5acc871452a905c50bd60d1
 
F Reactie van Corrie van der Hart datum: 2010-11-30 18:39:33
Kijk hier eens naar meneer van Tamelen. Dat zult u vast niet op de websites als die van gristenen voor Israel lezen. http://deisraellobby.blogspot.com/2010/11/how-to-kill-goyim-and-influence-people.html

Iemand heeft mij eens een abonnement gegeven op "Israel Actueel" van CvI. Daar schreef iemand "Alleen als wij bereid zijn om te doden." Ze maken dus hun eigen wetjes. Die lui zijn geen haar beter dan die extremistische moslims. En wat al die regeringsleiders van Israel al niet gezegd hebben over de Palestijnen liegt er ook niet om.
En...heb je de Koran zelf wel eens goed! gelezen. Of heb je alleen maar opgeslagen wat de heer Wilders ons wijs probeert te maken. Kijk anders nog eens naar de uitzendig van Zembla
 
E Reactie van Brulluhman datum: 2010-11-30 18:26:58
@Peter. Niet reëel. Na Israël zijn wij aan de beurt. Dit heeft te maken met de slag om Wenen (9 november 1683). De bekende datum. Palestina is niets meer dan Israël en Judea. Die naam werd door het Romeinse rijk gegeven. Zelfs de Koran spreekt van Israël inplaats van Palestina. Zolang wij in het westen geen sharia hebben, worden wij gezien als vijand. Het is niet alleen een conflict tussen Israël en die zogenaamde Palestijnen (die eigenlijk zelf de bezetters zijn). Het is ook een statement naar moslims toe. Opdonderen, we moeten geen sharia. Ga maar lekker elders stenigen, onderdrukken, fascistisch zijn.
 
F Reactie van erlise datum: 2010-11-30 17:48:27
Geheel mee eens maar waarom las ik op een website het volgende:
Op 3 maart 2010 schreef Elsevier: “De weduwe van Wim Duisenberg, eerste president van de Europese Centrale Bank vindt het niet erg als mensen haar antisemiet noemen: ‘Ik vind antisemiet bijna een eretitel worden’.”
Trots
Ze heeft die uitspraak ‘ik vind antisemiet bijna een eretitel’ nog steeds prominent op haar site staan, blijkbaar is ze er nog steeds trots op.
http://www.onzestem.eu/2010/11/hoe-herken-je-antisemitisme-de-zaak-gretta-duisenberg/ dat doet de zaak niet echt goed denk ik.
 
F Reactie van peter datum: 2010-11-30 15:32:03
L.S.

Ben vandaag als nieuwkomer op dit forum eens door de diverse korte boodschappen gaan lezen en, ofschoon een discussie wat mij betreft volop gevoerd mag worden, neigen de scribenten ertoe in het hier en nu te blijven en mis ik oorzaak-en-gevolg.

Mijn opvatting in deze kwestie is, dat wat men ook te berde brengt om Israël tot de orde te roepen en krijgen, er zonder
enige schroom WO 2 bijgehaald wordt en het verwijt dat de kritikaster dus wel antisemiet móet zijn, ook als dat een van
oorsprong Joods persoon zou zijn. Want ok daar schrikt een zich-zelf respecterende zionist niet voor terug.

Dit moet iedere discussie of vonk van historisch realisme en initiatief richting rechtvaardigheid smoren.

Het is dat de Palestijnen veel beter verdienen, anders zou je neigen te redeneren dat Israël z'n eigen ondergang aan 't graven is en het nog een kwestie van tijd is alvorens Het Geroofde Land
zèlf tot openluchtgevangenis kan worden.
En dat is dan niemand te verwijten dan de zionisten zelf en het
manko van zowel de oppositie binnen Israël om deze waanzin te staken als ook de hopeloos verdeelde Palestijnen en Arabieren.

Israël zorgt er intussen graag voor dat het Divide et Imperum met chirurgische precisie wordt aangestuurd via de onnozelen in Europa en hun politieke en fianciële aorta i.c. de USA.

En wie niet voor is, is tegen. En dan gelijk ook maar antisemiet
want dat ligt zo lekker in de mond.

De domheid van Powned is in voornoemde context dan ook te verklaren maar daarmee niet recht te strijken. Keihard aanpakken
die gasten en Mevr. Duisenberg veel succes toegewenst. De laffe
rechters zullen er wel weer niets mee kunnen.

Het uur is nakende dat Israël nog slechts op zichzelf kan rekenen
en in plaats van wapens zou een totaal-isolement uitkomst kunnen
bieden want de domme Amerikanen hebben toegelaten dat er atoom-
wapens schuilen (met 99 % zekerheid).
Isoleren die hap, uit de EU-assiciatie per onmiddellijk, geen enkel privilege meer.

Mij lijkt voor de hand liggen dat zèlfs de (verdeelde) Palestijnen hier vlot akkoord mee zouden gaan, ook als dat
betekent dat men zelf de broekriem wat strakker zal moeten aanhalen. Ze weten daar wel wat 'going the extra mile betekent.

Stop de openluchtgevangenissen, breng orde op zaken onder de
Palestijnen maar in ieder geval: eerst terug achter de lijnen van 1967. Discussie niet mogelijk, punt uit.

Niet reëel? We shall see.

A propos, nog een laatste suggestie: als de PVV geen openheid van zaken wil geven omtrent de sponsoring dan moet ook dat afgedwongen worden. De wedkantoren kunnen worden geopend maar ik
zet alvast 10 tegen 1 in dat de diverse zionistische bewegingen o.a. uit de VS deze partij met graagte wat toestoppen.
Anders valt deze bekrompen steun aan het regime aldaar niet te
verklaren.
 
E Reactie van Hans van Tamelen datum: 2010-11-30 15:21:44
Beste Webredactie, dat volk is ontzettend fanatiek in hun geloof. Ze moorden in de naam van Allah. Allah is groot! Ik heb op tv moslima's met spandoeken gezien waarop stond; "We want the Holocaust back!" en "Bless Adolf Hitler!" En op deze website gaat Gretta vertellen dat ze tégen concentratiekampen voor de Joden is. En dat ze vóór de Palestijnen is. Ze praat zichzelf tegen!
 
F Reactie van webredactie datum: 2010-11-30 14:51:52
Geachte heer Van Tamelen,
Als u wilt dat bommenschieters en terroristen in het gevang worden gezet, dan bedoelt u zeker de Israelische regering? het is toch zonde om een heel volk te bekritiseren vanwege een geloof?
Webredactie Stop de Bezetting
 
E Reactie van Hans van Tamelen datum: 2010-11-30 14:32:50
De Stichting Stop De Bezetting respecteert de vrijheid van meningsuiting als je in een stukje reageert op hun website. Dat is iets wat hun moslimbroeders niet respecteren. Zie maar hoe het met Theo van Gogh is afgelopen. Ik ben vóór de bezetting van Gaza. Want terroristen, bommenschieters, horen in het gevang. Evenals hun koran want die staat vol met Jodenhaat!
 
F Reactie van Leendert Cohen datum: 2010-11-30 13:39:06
Blokkade Gaza duurt voort
Israel komt belofte van versoepeling niet na
http://www.mo.be/artikel/blokkade-gaza-duurt-voort
 
E Reactie van Grenzeloze Nutteloosheid datum: 2010-11-30 13:30:47
Overigens niet netjes om privénaam te vermelden als de opgegeven nick 'Grenzeloze nutteloosheid' is. Waarvan akte.
 
E Reactie van Grenzeloze Nutteloosheid datum: 2010-11-30 13:27:42
Gretta heeft met haar eigen opmerkingen in verleden voldoende duidelijk gemaakt dat zij notoire jodenhater is. Dat zij 'vluchtgedrag' vertoont bij confrontatie is bekend, maar laf. Inbreng van Gretta Duisenberg werkt contra-productief, dus ga vooral zo door. Moge Israel het hamasvolk voor altijd onder curatele stellen, want het dient geen enkel nut voor de wereld.
 
F Reactie van Louis datum: 2010-11-30 12:44:04
Jammer dat als men tegen beleid van de Israelische overheid ageert, men meteen voor antisemiet wordt uitgemaakt. Beide zaken staan volgens mij absoluut los van elkaar.
Ik heb bewondering voor mevrouw Duisenberg, vooral omdat zij het aandurfde om - los van de hoge functie van wijlen haar man - haar eigen mening erop na te houden en te ventileren. Bravo!
 
gebruikersnaam:
wachtwoord:
wachtwoord vergeten?Hosted by Webspacedesign